Bơm màng khí nén Godo chuyên sử dụng cho những chất lỏng có độ nhớt cao với những vật liệu khác nhau. Thường có bốn vật liệu như sau:

  • Thân bằng gang là dòng phổ thông nhất.
  • Thân bằng hợp kim nhôm
  • Thân bằng Gang+ Màng PTFE
  • Thân bằng nhôm hợp kim + Màng PTFE

Với những chất liệu đó sẽ đi với đường ống hút xả từ 10mm, 15mm, 20mm, 25mm đến 125mm.