Máy bơm giếng khoan Mpump theo công nghệ Italia thiết kế với đường kính là 4inch hoặc 6inch tương ứng với 100mm và 150mm được sử dụng chuyên cho ngàng giếng khoan, và một số ứng dụng thoát nước có chất ăn mòn.

Model máy bơm giếng khoan thông dụng:

6SM60/11, 6SM 60/9, 6SM60/8, 6SM 46/7, SM46/6, 6SM36/11, 6SM36/ 8, 6SM36 /6, 4M8-16- 25, 4M8-16- 20, 4M8-10- 28 

Dải lưu lượng:0-70m3/h

Dải công suất:1.5-18.5kW

Dải cột áp: 3-150m