Bơm chìm nước thải dòng MBZ – Technology Japab được ứng dụng phổ biến cho bơm thoát nước thải, bơm nước hố móng xây dựng, bơm chống ngập úng…

Các model nổi bật: MBZ615, MBZ415, MBZ611, MBZ411, MBZ67.5, MBZ47.5, MBZ45.5, MBZ35.5, MBZ43.7, MBZ23.7, MBZ33.7, MBZ32.2, MBZ22.2, MBZ31.5, MBZ21.5