Bơm chìm nước thải thân inox PM2.4

  • Model: PM2.4
  • Công suất: 0,4kw/220V
  • Qmax= 0,28m3/min
  • Hmax= 9.5m
  • Họng xả: 50mm
  • Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 40°C
  • Nhà sản xuất: Technology – Japan