Bơm thả chìm nước thải PM2.75

  • Model: PM2.75
  • Công suất: 0.75kw/220V
  • Qmax = 0.37m3/h
  • Hmax = 13,5m
  • Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 40°C
  • Nhà sản xuất: Mpump – Technology Japan