Máy bơm chìm nước thải 0,25kw

  • Model: PM2.25
  • Công suất :0.25kW/ 220V
  • Qmax = 0,2m3/min
  • Hmax = 7,5m
  • Họng xả: 40mm
  • Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 40°C
  • Nhà sản xuất: Mpump – Technology Japan